OUT-119: Update keysync UI.
authorDean
Mon, 31 Oct 2016 14:32:21 +0100
changeset 1402 4322d0b8e8ed
parent 1401 adcecae3eefa
child 1403 2227d470a0b3
OUT-119: Update keysync UI.
AdapterCallbacks.cs
Properties/Resources.Designer.cs
Properties/Resources.ca.resx
Properties/Resources.de.resx
Properties/Resources.es.resx
Properties/Resources.fr.resx
Properties/Resources.it.resx
Properties/Resources.resx
Properties/Resources.tr.resx
UI/FormControlCrashReport.xaml.cs
UI/FormControlHandshake.xaml
UI/FormControlHandshake.xaml.cs
UI/FormControlManagePrivacyStatus.xaml.cs
UI/FormControlOptions.xaml.cs
UI/FormControlPrivacyStatus.xaml.cs
UI/FormHandshake.Designer.cs
UI/FormHandshake.cs
UI/FormRegionPrivacyStatus.cs
--- a/AdapterCallbacks.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/AdapterCallbacks.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -39,6 +39,13 @@
       ownIdentity = new PEPIdentity(ThisAddIn.PEPEngine.UpdateIdentity(own));
       partnerIdentity = new PEPIdentity(ThisAddIn.PEPEngine.UpdateIdentity(partner));
 
+      // Only the partner color is shown in the UI so get the rating
+      try
+      {
+        partnerIdentity.Rating = ThisAddIn.PEPEngine.IdentityRating(partnerIdentity.ToCOMType());
+      }
+      catch { }
+
       // Create settings
       state = new FormControlHandshake.State(ownIdentity,
                          partnerIdentity,
--- a/Properties/Resources.Designer.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.Designer.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -165,15 +165,6 @@
     }
     
     /// <summary>
-    ///  Looks up a localized string similar to Handshake.
-    /// </summary>
-    internal static string Handshake_FormText {
-      get {
-        return ResourceManager.GetString("Handshake_FormText", resourceCulture);
-      }
-    }
-    
-    /// <summary>
     ///  Looks up a localized string similar to Myself.
     /// </summary>
     internal static string Handshake_MyselfText {
@@ -201,8 +192,25 @@
     }
     
     /// <summary>
-    ///  Looks up a localized string similar to You are about to add a device to your p≡p device group.
-    ///Confirm by successfully verifying the following Trustwords..
+    ///  Looks up a localized string similar to Handshake.
+    /// </summary>
+    internal static string Handshake_StandardFormText {
+      get {
+        return ResourceManager.GetString("Handshake_StandardFormText", resourceCulture);
+      }
+    }
+    
+    /// <summary>
+    ///  Looks up a localized string similar to p≡p Device Group.
+    /// </summary>
+    internal static string Handshake_SyncFormText {
+      get {
+        return ResourceManager.GetString("Handshake_SyncFormText", resourceCulture);
+      }
+    }
+    
+    /// <summary>
+    ///  Looks up a localized string similar to You are about to add a device to your p≡p device group. Confirm by successfully verifying the following Trustwords..
     /// </summary>
     internal static string Handshake_SyncTypeAExplanationText {
       get {
--- a/Properties/Resources.ca.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.ca.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -144,13 +144,10 @@
  <data name="Handshake_ConfirmTrustwordsText" xml:space="preserve">
   <value>Pregunta al teu interlocutor quines són les seves Trustwords. La resposta correcta es mostra a continuació.</value>
  </data>
- <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>La comunicació amb l'usuari serà més segura si realitzes l'intercanvi de Trustwords. Perquè aquest intercanvi sigui vàlid és necessari que tu i el teu interlocutor veieu Trustwords idèntiques.</value>
- </data>
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>Empremta PGP</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -159,6 +156,9 @@
  <data name="Handshake_PartnerText" xml:space="preserve">
   <value>Interlocutor/a</value>
  </data>
+ <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
+  <value>La comunicació amb l'usuari serà més segura si realitzes l'intercanvi de Trustwords. Perquè aquest intercanvi sigui vàlid és necessari que tu i el teu interlocutor veieu Trustwords idèntiques.</value>
+ </data>
  <data name="Handshake_TrustwordsFullText" xml:space="preserve">
   <value>Estesa</value>
  </data>
@@ -222,6 +222,9 @@
  <data name="Message_InitError" xml:space="preserve">
   <value>No es pot inicialitzar el motor p≡p:</value>
  </data>
+ <data name="Message_NeedReopen" xml:space="preserve">
+  <value>Canviar aquest valor requereix reobrir el missatge. Estàs segur/a que vols continuar?</value>
+ </data>
  <data name="Message_Open" xml:space="preserve">
   <value>Obrir</value>
  </data>
@@ -268,9 +271,21 @@
  <data name="Message_WarningSecurityLoss" xml:space="preserve">
   <value>Estàs a punt de re-enviar un missatge segur com a no segur. Si decideixes continuar, informació confidencial podria ser filtrada posant-te a tu i les persones involucrades en aquesta comunicació en perill. Segur que desitges continuar?</value>
  </data>
+ <data name="Options_AccountIsPEPEnabledText" xml:space="preserve">
+  <value>Activar protecció de privadesa</value>
+ </data>
+ <data name="Options_AccountIsSecureStorageEnabledText" xml:space="preserve">
+  <value>Emmagatzema missatges de forma segura</value>
+ </data>
  <data name="Options_AutoUpdateOffWarningText" xml:space="preserve">
   <value>Alerta: Tens les actualitzacions automàtiques deshabilitades. Habilita-les per a les actualitzacions de seguretat i altres funcionalitats.</value>
  </data>
+ <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
+  <value>Introduir empremta a buscar o afegir</value>
+ </data>
+ <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
+  <value>No s’han trobat resultats</value>
+ </data>
  <data name="Options_CancelText" xml:space="preserve">
   <value>Cancel·lar</value>
  </data>
@@ -286,12 +301,21 @@
  <data name="Options_IsAutoUpdateEnabledText" xml:space="preserve">
   <value>Descarrega i instal·la automàticament les actualitzacions</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsEncryptAllAccountsEnabledText" xml:space="preserve">
+  <value>Emmagatzema missatges de forma segura per a totes les comptes</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsKeyServerUsedText" xml:space="preserve">
   <value>Cercar claus al servidor de claus</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
+  <value>Mostrar l’opció de l’emmagatzematge protegit</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsPEPFolderVisibleText" xml:space="preserve">
   <value>Mostrar el compte 'pEp' al panell de navegació</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsSecurityLossWarningEnabledText" xml:space="preserve">
+  <value>Mostrar un avís quan es reenvii o respongui un missatge segur de forma insegura.</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsTNEFDisabledText" xml:space="preserve">
   <value>Deshabilitar format de missatge TNEF</value>
  </data>
@@ -307,6 +331,9 @@
  <data name="Options_LogOutlookText" xml:space="preserve">
   <value>Registre</value>
  </data>
+ <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
+  <value>Actualitzar el registre</value>
+ </data>
  <data name="Options_OKText" xml:space="preserve">
   <value>D’acord</value>
  </data>
@@ -349,9 +376,6 @@
  <data name="Options_PEPWebAddress" xml:space="preserve">
   <value>www.prettyeasyprivacy.com</value>
  </data>
- <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
-  <value>Actualitzar el registre</value>
- </data>
  <data name="Options_ResetPEPStoreText" xml:space="preserve">
   <value>Resetejar la carpeta pEp.pst</value>
  </data>
@@ -364,6 +388,15 @@
  <data name="PrivacyStatus_HandshakeAdvanced" xml:space="preserve">
   <value>Avançat…</value>
  </data>
+ <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenExplanation" xml:space="preserve">
+  <value>Aquest missatge té el format o el xifratge trencats.</value>
+ </data>
+ <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenSuggestion" xml:space="preserve">
+  <value>El remitent o el destinatari haurien de reenviar el missatge.</value>
+ </data>
+ <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenText" xml:space="preserve">
+  <value>Error</value>
+ </data>
  <data name="PrivacyStatus_RatingHaveNoKeyExplanation" xml:space="preserve">
   <value>No s’ha pogut desxifrar el missatge perquè la clau no està disponible.</value>
   <comment>No s'ha trovat la clau per poder desxifrar el missatge.</comment>
@@ -505,33 +538,6 @@
  <data name="Ribbon_GroupCompatibilityLabel" xml:space="preserve">
   <value>Opcions de compatibilitat</value>
  </data>
- <data name="Message_NeedReopen" xml:space="preserve">
-  <value>Canviar aquest valor requereix reobrir el missatge. Estàs segur/a que vols continuar?</value>
- </data>
- <data name="Options_AccountIsPEPEnabledText" xml:space="preserve">
-  <value>Activar protecció de privadesa</value>
- </data>
- <data name="Options_AccountIsSecureStorageEnabledText" xml:space="preserve">
-  <value>Emmagatzema missatges de forma segura</value>
- </data>
- <data name="Options_IsEncryptAllAccountsEnabledText" xml:space="preserve">
-  <value>Emmagatzema missatges de forma segura per a totes les comptes</value>
- </data>
- <data name="Options_IsSecurityLossWarningEnabledText" xml:space="preserve">
-  <value>Mostrar un avís quan es reenvii o respongui un missatge segur de forma insegura.</value>
- </data>
- <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
-  <value>No s’han trobat resultats</value>
- </data>
- <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenExplanation" xml:space="preserve">
-  <value>Aquest missatge té el format o el xifratge trencats.</value>
- </data>
- <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenSuggestion" xml:space="preserve">
-  <value>El remitent o el destinatari haurien de reenviar el missatge.</value>
- </data>
- <data name="PrivacyStatus_RatingBrokenText" xml:space="preserve">
-  <value>Error</value>
- </data>
  <data name="Ribbon_NeverUnsecure" xml:space="preserve">
   <value>Emmagatzema protegit</value>
  </data>
@@ -547,9 +553,17 @@
  <data name="SplashScreen_DoNotShowAgain" xml:space="preserve">
   <value>No tornis a mostrar aquesta pantalla de nou.</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
+  <value>Enviar</value>
+ </data>
  <data name="SplashScreen_UpgradePEP" xml:space="preserve">
   <value>Compra la versió completa</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
+  <value>Estàs a punt de reenviar un missatge segur com a insegur.
+
+Comprant la versió completa pots protegir la privadesa del missatge.</value>
+ </data>
  <data name="SystemInfo_64BitOS" xml:space="preserve">
   <value>Sistema Operatiu de 64 bits:</value>
  </data>
@@ -583,18 +597,4 @@
  <data name="SystemInfo_UILanguage" xml:space="preserve">
   <value>Idioma de la interfície d’usuari:</value>
  </data>
- <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
-  <value>Mostrar l’opció de l’emmagatzematge protegit</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
-  <value>Enviar</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
-  <value>Estàs a punt de reenviar un missatge segur com a insegur.
-
-Comprant la versió completa pots protegir la privadesa del missatge.</value>
- </data>
- <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
-  <value>Introduir empremta a buscar o afegir</value>
- </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/Properties/Resources.de.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.de.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -144,13 +144,10 @@
  <data name="Handshake_ConfirmTrustwordsText" xml:space="preserve">
   <value>Bitten Sie Ihren Kommunikationspartner, seine Trustwords persönlich oder telefonisch vorzulesen. Diese sollten mit den untenstehenden übereinstimmen.</value>
  </data>
- <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>Die Kommunikationssicherheit kann durch einen Handshake erhöht werden. Überprüfen Sie dazu, ob Ihr Kommunikationspartner dieselben Trustwords angezeigt bekommt.</value>
- </data>
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>PGP-Fingerprint</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -159,6 +156,9 @@
  <data name="Handshake_PartnerText" xml:space="preserve">
   <value>Partner</value>
  </data>
+ <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
+  <value>Die Kommunikationssicherheit kann durch einen Handshake erhöht werden. Überprüfen Sie dazu, ob Ihr Kommunikationspartner dieselben Trustwords angezeigt bekommt.</value>
+ </data>
  <data name="Handshake_TrustwordsFullText" xml:space="preserve">
   <value>Langform</value>
  </data>
@@ -279,6 +279,12 @@
  <data name="Options_AutoUpdateOffWarningText" xml:space="preserve">
   <value>Achtung: Automatische Updates wurden deaktiviert. Aktivieren Sie sie, um automatisch Sicherheits- und Funktionsupdates zu erhalten.</value>
  </data>
+ <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
+  <value>Zu suchender oder hinzuzufügender Fingerprint</value>
+ </data>
+ <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
+  <value>Keine Übereinstimmung</value>
+ </data>
  <data name="Options_CancelText" xml:space="preserve">
   <value>Abbrechen</value>
  </data>
@@ -300,6 +306,9 @@
  <data name="Options_IsKeyServerUsedText" xml:space="preserve">
   <value>Schlüssel auf Schlüsselserver suchen</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
+  <value>Option "Sicher speichern" anzeigen</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsPEPFolderVisibleText" xml:space="preserve">
   <value>"pEp"-Konto in der Navigationsleiste anzeigen</value>
  </data>
@@ -315,15 +324,15 @@
  <data name="Options_IsVerboseLoggingEnabledText" xml:space="preserve">
   <value>Ausführliches Log aktivieren</value>
  </data>
- <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
-  <value>Keine Übereinstimmung</value>
- </data>
  <data name="Options_LogEngineText" xml:space="preserve">
   <value>Engine-Protokoll</value>
  </data>
  <data name="Options_LogOutlookText" xml:space="preserve">
   <value>Protokoll</value>
  </data>
+ <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
+  <value>Logs aktualisieren</value>
+ </data>
  <data name="Options_OKText" xml:space="preserve">
   <value>OK</value>
  </data>
@@ -366,9 +375,6 @@
  <data name="Options_PEPWebAddress" xml:space="preserve">
   <value>www.prettyeasyprivacy.com</value>
  </data>
- <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
-  <value>Logs aktualisieren</value>
- </data>
  <data name="Options_ResetPEPStoreText" xml:space="preserve">
   <value>pEp.pst zurücksetzen</value>
  </data>
@@ -537,9 +543,18 @@
  <data name="SplashScreen_DoNotShowAgain" xml:space="preserve">
   <value>Dieses Fenster nicht mehr anzeigen</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
+  <value>Senden</value>
+ </data>
  <data name="SplashScreen_UpgradePEP" xml:space="preserve">
   <value>Vollversion erwerben</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
+  <value>Sie sind dabei, eine bisher sichere Nachricht unsicher zu ver
+senden.
+
+Mit der Vollversion schützen Sie Ihre Daten auch in ausgehenden Nachrichten.</value>
+ </data>
  <data name="SystemInfo_64BitOS" xml:space="preserve">
   <value>64-Bit-Betriebssystem:</value>
  </data>
@@ -573,19 +588,4 @@
  <data name="SystemInfo_UILanguage" xml:space="preserve">
   <value>Sprache der Benutzeroberfläche:</value>
  </data>
- <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
-  <value>Option "Sicher speichern" anzeigen</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
-  <value>Sie sind dabei, eine bisher sichere Nachricht unsicher zu ver
-senden.
-
-Mit der Vollversion schützen Sie Ihre Daten auch in ausgehenden Nachrichten.</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
-  <value>Senden</value>
- </data>
- <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
-  <value>Zu suchender oder hinzuzufügender Fingerprint</value>
- </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/Properties/Resources.es.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.es.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -144,13 +144,10 @@
  <data name="Handshake_ConfirmTrustwordsText" xml:space="preserve">
   <value>Pregunta a tu interlocutor cuáles son las trustwords. Después compáralas con las que se muestran a continuación.</value>
  </data>
- <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>La comunicación con el usuario será más segura si realizas el Handshake. Para que el Handshake sea valido tanto tú como el receptor del mensaje debéis ver Trustwords idénticas.</value>
- </data>
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>Huella PGP</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -159,6 +156,9 @@
  <data name="Handshake_PartnerText" xml:space="preserve">
   <value>Interlocutor</value>
  </data>
+ <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
+  <value>La comunicación con el usuario será más segura si realizas el Handshake. Para que el Handshake sea valido tanto tú como el receptor del mensaje debéis ver Trustwords idénticas.</value>
+ </data>
  <data name="Handshake_TrustwordsFullText" xml:space="preserve">
   <value>Extendida</value>
  </data>
@@ -279,6 +279,12 @@
  <data name="Options_AutoUpdateOffWarningText" xml:space="preserve">
   <value>Tienes las actualizaciones automáticas deshabilitadas. Habilítalas para recibir actualizaciones de seguridad importantes y otras funcionalidades.</value>
  </data>
+ <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
+  <value>Introducir huella a buscar o añadir</value>
+ </data>
+ <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
+  <value>No se han encontrado coincidencias</value>
+ </data>
  <data name="Options_CancelText" xml:space="preserve">
   <value>Cancelar</value>
  </data>
@@ -300,6 +306,9 @@
  <data name="Options_IsKeyServerUsedText" xml:space="preserve">
   <value>Buscar claves en el servidor de claves</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
+  <value>Mostrar opción "Guardar protegido"</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsPEPFolderVisibleText" xml:space="preserve">
   <value>Mostrar la cuenta de ‘pEp' en el panel de navegación</value>
  </data>
@@ -315,15 +324,15 @@
  <data name="Options_IsVerboseLoggingEnabledText" xml:space="preserve">
   <value>Habilitar el registro detallado</value>
  </data>
- <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
-  <value>No se han encontrado coincidencias</value>
- </data>
  <data name="Options_LogEngineText" xml:space="preserve">
   <value>Log del motor</value>
  </data>
  <data name="Options_LogOutlookText" xml:space="preserve">
   <value>Log</value>
  </data>
+ <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
+  <value>Actualizar logs</value>
+ </data>
  <data name="Options_OKText" xml:space="preserve">
   <value>Aceptar</value>
  </data>
@@ -366,9 +375,6 @@
  <data name="Options_PEPWebAddress" xml:space="preserve">
   <value>www.prettyeasyprivacy.com</value>
  </data>
- <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
-  <value>Actualizar logs</value>
- </data>
  <data name="Options_ResetPEPStoreText" xml:space="preserve">
   <value>Restablecer la carpeta pEp.pst</value>
  </data>
@@ -537,9 +543,17 @@
  <data name="SplashScreen_DoNotShowAgain" xml:space="preserve">
   <value>No mostrar esta pantalla de nuevo</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
+  <value>Enviar</value>
+ </data>
  <data name="SplashScreen_UpgradePEP" xml:space="preserve">
   <value>Comprar versión completa</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
+  <value>Estás a punto de reenviar un mensaje seguro de forma insegura. 
+
+Comprando la versión completa puedes proteger la privacidad de este mensaje.</value>
+ </data>
  <data name="SystemInfo_64BitOS" xml:space="preserve">
   <value>Sistema operativo 64 bits:</value>
  </data>
@@ -573,18 +587,4 @@
  <data name="SystemInfo_UILanguage" xml:space="preserve">
   <value>Idioma de interfaz:</value>
  </data>
- <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
-  <value>Mostrar opción "Guardar protegido"</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
-  <value>Enviar</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
-  <value>Estás a punto de reenviar un mensaje seguro de forma insegura. 
-
-Comprando la versión completa puedes proteger la privacidad de este mensaje.</value>
- </data>
- <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
-  <value>Introducir huella a buscar o añadir</value>
- </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/Properties/Resources.fr.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.fr.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -144,13 +144,10 @@
  <data name="Handshake_ConfirmTrustwordsText" xml:space="preserve">
   <value>Demandez à votre partenaire: Quel sont vos Trustwords ? Puis comparez sa réponse à celle affichée ci-dessous.</value>
  </data>
- <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>La correspondance sera mieux sécurisée en complétant un Handshake. Un Handshake consiste à vérifier que vous et votre partenaire voyez bien les mêmes Trustwords.</value>
- </data>
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>Empreinte PGP</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -159,6 +156,9 @@
  <data name="Handshake_PartnerText" xml:space="preserve">
   <value>Partenaire</value>
  </data>
+ <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
+  <value>La correspondance sera mieux sécurisée en complétant un Handshake. Un Handshake consiste à vérifier que vous et votre partenaire voyez bien les mêmes Trustwords.</value>
+ </data>
  <data name="Handshake_TrustwordsFullText" xml:space="preserve">
   <value>Complet</value>
  </data>
@@ -267,6 +267,9 @@
  <data name="Options_AutoUpdateOffWarningText" xml:space="preserve">
   <value>Attention: Les mises à jour automatiques sont désactivées. Veuillez les réactiver pour les mises à jour de sécurité et de fonctionnalité importantes.</value>
  </data>
+ <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
+  <value>Entrez l'empreinte de la clef à chercher ou à ajouter</value>
+ </data>
  <data name="Options_CancelText" xml:space="preserve">
   <value>Annuler</value>
  </data>
@@ -303,6 +306,9 @@
  <data name="Options_LogOutlookText" xml:space="preserve">
   <value>Historique</value>
  </data>
+ <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
+  <value>Rafraîchir le journal d'activité</value>
+ </data>
  <data name="Options_OKText" xml:space="preserve">
   <value>Ok</value>
  </data>
@@ -339,9 +345,6 @@
  <data name="Options_PEPWebAddress" xml:space="preserve">
   <value>www.prettyeasyprivacy.com</value>
  </data>
- <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
-  <value>Rafraîchir le journal d'activité</value>
- </data>
  <data name="Options_ResetPEPStoreText" xml:space="preserve">
   <value>Réinitialiser pEp.pst store</value>
  </data>
@@ -486,7 +489,4 @@
  <data name="Ribbon_GroupCompatibilityLabel" xml:space="preserve">
   <value>Options de compatibilité</value>
  </data>
- <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
-  <value>Entrez l'empreinte de la clef à chercher ou à ajouter</value>
- </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/Properties/Resources.it.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.it.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -132,7 +132,7 @@
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>Impronta PGP</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
--- a/Properties/Resources.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -154,7 +154,7 @@
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>PGP Fingerprint</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -670,8 +670,7 @@
   <value>Clear Logs</value>
  </data>
  <data name="Handshake_SyncTypeAExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>You are about to add a device to your p≡p device group.
-Confirm by successfully verifying the following Trustwords.</value>
+  <value>You are about to add a device to your p≡p device group. Confirm by successfully verifying the following Trustwords.</value>
  </data>
  <data name="Handshake_SyncTypeBExplanationText" xml:space="preserve">
   <value></value>
@@ -679,4 +678,7 @@
  <data name="Handshake_SyncTypeCExplanationText" xml:space="preserve">
   <value></value>
  </data>
+ <data name="Handshake_SyncFormText" xml:space="preserve">
+  <value>p≡p Device Group</value>
+ </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/Properties/Resources.tr.resx	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/Properties/Resources.tr.resx	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -144,13 +144,10 @@
  <data name="Handshake_ConfirmTrustwordsText" xml:space="preserve">
   <value>İletişim ortağınıza şahsen veya telefonla sorun: Trustwords'ün nedir? Ardından aşağıda gösterilen doğru cevap ile karşılaştırınız.</value>
  </data>
- <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
-  <value>İletişim Handshake tamamlanırsa daha güvenli olacaktır. Handshake, hem sizin hem de iletişim ortağınızın özdeş trustwords'ü gördüğünüz kontrol edilerek yapılır.</value>
- </data>
  <data name="Handshake_FingerprintText" xml:space="preserve">
   <value>PGP Parmakizi</value>
  </data>
- <data name="Handshake_FormText" xml:space="preserve">
+ <data name="Handshake_StandardFormText" xml:space="preserve">
   <value>Handshake</value>
  </data>
  <data name="Handshake_MyselfText" xml:space="preserve">
@@ -159,6 +156,9 @@
  <data name="Handshake_PartnerText" xml:space="preserve">
   <value>Ortak</value>
  </data>
+ <data name="Handshake_StandardExplanationText" xml:space="preserve">
+  <value>İletişim Handshake tamamlanırsa daha güvenli olacaktır. Handshake, hem sizin hem de iletişim ortağınızın özdeş trustwords'ü gördüğünüz kontrol edilerek yapılır.</value>
+ </data>
  <data name="Handshake_TrustwordsFullText" xml:space="preserve">
   <value>Tam</value>
  </data>
@@ -210,6 +210,9 @@
  <data name="ManagePrivacyStatus_OutgoingMessage" xml:space="preserve">
   <value>Giden mesaj</value>
  </data>
+ <data name="ManagePrivacyStatus_SuggestionTitle" xml:space="preserve">
+  <value>p≡p Önerisi</value>
+ </data>
  <data name="ManagePrivacyStatus_UpgradeText" xml:space="preserve">
   <value>Güvenli mesaj gönderebilmek için p≡p'i yükseltiniz</value>
  </data>
@@ -276,6 +279,12 @@
  <data name="Options_AutoUpdateOffWarningText" xml:space="preserve">
   <value>Uyarı: Otomatik güncelleştirmeler kapalı durumda. Önemli güvenlik ve özellik güncellemeleri için açık duruma getirin.</value>
  </data>
+ <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
+  <value>Arama veya eklemek için bir parmak izi girin</value>
+ </data>
+ <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
+  <value>Hiçbir sonuç bulunamadı</value>
+ </data>
  <data name="Options_CancelText" xml:space="preserve">
   <value>İptal</value>
  </data>
@@ -297,6 +306,9 @@
  <data name="Options_IsKeyServerUsedText" xml:space="preserve">
   <value>Anahtarları anahtar sunucusunda ara</value>
  </data>
+ <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
+  <value>Mesajları korunmalı depola opsiyonunu göster</value>
+ </data>
  <data name="Options_IsPEPFolderVisibleText" xml:space="preserve">
   <value>'pEp' veri deposunu navigasyon bölmesinde göster</value>
  </data>
@@ -312,15 +324,15 @@
  <data name="Options_IsVerboseLoggingEnabledText" xml:space="preserve">
   <value>Ayrıntılı günlüğü etkinleştir</value>
  </data>
- <data name="Options_BlacklistSearchNoResultsText" xml:space="preserve">
-  <value>Hiçbir sonuç bulunamadı</value>
- </data>
  <data name="Options_LogEngineText" xml:space="preserve">
   <value>Motor Günlüğü</value>
  </data>
  <data name="Options_LogOutlookText" xml:space="preserve">
   <value>Günlük</value>
  </data>
+ <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
+  <value>Günlükleri Güncelle</value>
+ </data>
  <data name="Options_OKText" xml:space="preserve">
   <value>Tamam</value>
  </data>
@@ -363,9 +375,6 @@
  <data name="Options_PEPWebAddress" xml:space="preserve">
   <value>www.prettyeasyprivacy.com</value>
  </data>
- <data name="Options_LogRefreshText" xml:space="preserve">
-  <value>Günlükleri Güncelle</value>
- </data>
  <data name="Options_ResetPEPStoreText" xml:space="preserve">
   <value>pEp.pst deposunu sıfırla</value>
  </data>
@@ -534,9 +543,17 @@
  <data name="SplashScreen_DoNotShowAgain" xml:space="preserve">
   <value>Bu ekranı tekrar gösterme</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
+  <value>Gönder</value>
+ </data>
  <data name="SplashScreen_UpgradePEP" xml:space="preserve">
   <value>Tam sürümü satın al</value>
  </data>
+ <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
+  <value>"Siz güvenli bir mesajı güvensiz olarak iletmek üzeresiniz. 
+
+Tam sürümü satın alarak bu mesajın gizliliğini koruyabilirsiniz.” </value>
+ </data>
  <data name="SystemInfo_64BitOS" xml:space="preserve">
   <value>64-bit işletim sistemi:</value>
  </data>
@@ -570,21 +587,4 @@
  <data name="SystemInfo_UILanguage" xml:space="preserve">
   <value>Dil Arayüzü:</value>
  </data>
- <data name="ManagePrivacyStatus_SuggestionTitle" xml:space="preserve">
-  <value>p≡p Önerisi</value>
- </data>
- <data name="Options_IsNeverUnsecureOptionVisibleText" xml:space="preserve">
-  <value>Mesajları korunmalı depola opsiyonunu göster</value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_WarningText" xml:space="preserve">
-  <value>"Siz güvenli bir mesajı güvensiz olarak iletmek üzeresiniz. 
-
-Tam sürümü satın alarak bu mesajın gizliliğini koruyabilirsiniz.” </value>
- </data>
- <data name="SplashScreen_SendUnsecure" xml:space="preserve">
-  <value>Gönder</value>
- </data>
- <data name="Options_BlacklistEnteredFingerprintText" xml:space="preserve">
-  <value>Arama veya eklemek için bir parmak izi girin</value>
- </data>
 </root>
\ No newline at end of file
--- a/UI/FormControlCrashReport.xaml.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlCrashReport.xaml.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -12,6 +12,11 @@
     public delegate void ClickedDelegate(object sender, RoutedEventArgs e);
 
     /// <summary>
+    /// Event raised when a property is changed on a component in the display state.
+    /// </summary>
+    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
+
+    /// <summary>
     /// Event for when the send button is clicked.
     /// </summary>
     public event ClickedDelegate SendClick;
@@ -37,6 +42,7 @@
       this.InitializeComponent();
 
       this.displayState = new State();
+      this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.DataContext = this.displayState;
     }
 
@@ -54,7 +60,14 @@
       get { return (this.displayState); }
       set
       {
+        if (this.displayState != null)
+        {
+          this.displayState.PropertyChanged -= DisplayState_PropertyChanged;
+        }
+
         this.displayState = value;
+        this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
+
         this.DataContext = this.displayState;
       }
     }
@@ -66,6 +79,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.PropertyChanged?.Invoke(this, e);
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the send button is clicked.
     /// </summary>
     private void ButtonSend_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormControlHandshake.xaml	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlHandshake.xaml	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -61,6 +61,7 @@
         <ColumnDefinition Width="Auto" />
         <ColumnDefinition Width="10" />
         <ColumnDefinition Width="Auto" />
+        <ColumnDefinition Width="Auto" />
       </Grid.ColumnDefinitions>
       <Grid.RowDefinitions>
         <RowDefinition Height="Auto" />
@@ -72,10 +73,46 @@
       <TextBlock Grid.Column="0"
            Grid.Row="0"
            Text="{Binding Path=PartnerText, FallbackValue=Partner}"
-            HorizontalAlignment="Right" />
-      <StackPanel Grid.Column="2"
+            HorizontalAlignment="Right"
+            VerticalAlignment="Center"
+            Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}" />
+      <Image Grid.Column="2"
+          Grid.Row="0"
+          Stretch="Uniform"
+          VerticalAlignment="Stretch"
+          Margin="0,0,5,0">
+        <Image.Style>
+          <Style TargetType="Image">
+            <Style.Triggers>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Partner.Color'}"
+                     Value="pEpColorGreen">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusGreen.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Partner.Color'}"
+                     Value="pEpColorNoColor">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusNoColor.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Partner.Color'}"
+                     Value="pEpColorRed">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusRed.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Partner.Color'}"
+                     Value="pEpColorYellow">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusYellow.png" />
+              </DataTrigger>
+            </Style.Triggers>
+          </Style>
+        </Image.Style>
+      </Image>
+      <StackPanel Grid.Column="3"
             Grid.Row="0"
-            Orientation="Vertical">
+            Orientation="Vertical"
+            HorizontalAlignment="Left"
+            VerticalAlignment="Center">
         <TextBlock HorizontalAlignment="Left"
              VerticalAlignment="Top"
              Text="{Binding Path=Partner.UserName, Mode=OneWay}"
@@ -108,10 +145,46 @@
            Grid.Row="2"
            Text="{Binding Path=MyselfText, FallbackValue=Myself}"
            HorizontalAlignment="Right"
+            VerticalAlignment="Center"
            Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}" />
-      <StackPanel Grid.Column="2"
+      <Image Grid.Column="2"
+          Grid.Row="2"
+          Stretch="Uniform"
+          VerticalAlignment="Stretch"
+          Margin="0,0,5,0"
+          Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}">
+        <Image.Style>
+          <Style TargetType="Image">
+            <Style.Triggers>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Myself.Color'}"
+                     Value="pEpColorGreen">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusGreen.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Myself.Color'}"
+                     Value="pEpColorNoColor">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusNoColor.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Myself.Color'}"
+                     Value="pEpColorRed">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusRed.png" />
+              </DataTrigger>
+              <DataTrigger Binding="{Binding Path='Myself.Color'}"
+                     Value="pEpColorYellow">
+                <Setter Property="Source"
+                    Value="pack://application:,,,/pEp;component/Resources/ImagePrivacyStatusYellow.png" />
+              </DataTrigger>
+            </Style.Triggers>
+          </Style>
+        </Image.Style>
+      </Image>
+      <StackPanel Grid.Column="3"
             Grid.Row="2"
             Orientation="Vertical"
+            HorizontalAlignment="Left"
+            VerticalAlignment="Center"
             Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}">
         <TextBlock HorizontalAlignment="Left"
              VerticalAlignment="Top"
@@ -144,16 +217,19 @@
     <TextBlock Grid.Row="2"
          Text="{Binding Path=ConfirmTrustwordsText, FallbackValue=&lt;confirm&gt;}"
          TextWrapping="Wrap"
-          Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}" />
+          Visibility="{Binding Path=Mode, Converter={StaticResource IsHandshakeModeToVisiblity}, ConverterParameter='Standard'}"
+          Margin="0,0,0,7" />
 
     <!-- Visual Separator -->
     <Separator Grid.Row="3"
          HorizontalAlignment="Stretch"
-          Margin="0,7,0,7" />
+          Margin="0,0,0,7" />
 
     <!-- Trustwords for sync modes (underneath the standard mode controls) -->
     <TextBlock Grid.Row="4"
          Text="{Binding Path=TrustwordsShort, FallbackValue=&lt;short&gt;}"
+          TextAlignment="Center"
+          FontSize="14"
          HorizontalAlignment="Center"
          VerticalAlignment="Center"
          TextWrapping="Wrap" />
@@ -173,10 +249,13 @@
                 <RowDefinition Height="Auto" />
               </Grid.RowDefinitions>
               <ScrollViewer Grid.Row="0"
+                     HorizontalAlignment="Stretch"
+                     VerticalAlignment="Center"
                      HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
                      VerticalScrollBarVisibility="Auto">
                 <TextBlock Text="{Binding Path=TrustwordsShort, FallbackValue=&lt;short&gt;}"
-                      TextWrapping="Wrap" />
+                      TextWrapping="Wrap"
+                      VerticalAlignment="Center" />
               </ScrollViewer>
 
               <!-- Language selection -->
@@ -201,10 +280,13 @@
                 <RowDefinition Height="Auto" />
               </Grid.RowDefinitions>
               <ScrollViewer Grid.Row="0"
+                     HorizontalAlignment="Stretch"
+                     VerticalAlignment="Center"
                      HorizontalScrollBarVisibility="Disabled"
                      VerticalScrollBarVisibility="Auto">
                 <TextBlock Text="{Binding Path=TrustwordsFull, FallbackValue=&lt;full&gt;}"
-                      TextWrapping="Wrap" />
+                      TextWrapping="Wrap"
+                      VerticalAlignment="Center" />
               </ScrollViewer>
 
               <!-- Language selection -->
--- a/UI/FormControlHandshake.xaml.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlHandshake.xaml.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -1,10 +1,8 @@
-using System;
-using System.Collections.Generic;
+using System.Collections.Generic;
 using System.ComponentModel;
 using System.Globalization;
 using System.Windows;
 using System.Windows.Controls;
-using System.Windows.Data;
 
 namespace pEp.UI
 {
@@ -16,6 +14,11 @@
     public delegate void ClickedDelegate(object sender, RoutedEventArgs e);
 
     /// <summary>
+    /// Event raised when a property is changed on a component in the display state.
+    /// </summary>
+    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
+
+    /// <summary>
     /// Event for when the cancel button is clicked.
     /// </summary>
     public event ClickedDelegate CancelClick;
@@ -46,6 +49,7 @@
       this.InitializeComponent();
 
       this.displayState = new State();
+      this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.DataContext = this.displayState;
     }
 
@@ -63,7 +67,14 @@
       get { return (this.displayState); }
       set
       {
+        if (this.displayState != null)
+        {
+          this.displayState.PropertyChanged -= DisplayState_PropertyChanged;
+        }
+
         this.displayState = value;
+        this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
+
         this.DataContext = this.displayState;
       }
     }
@@ -75,6 +86,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.PropertyChanged?.Invoke(this, e);
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the cancel button is clicked.
     /// </summary>
     private void ButtonCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormControlManagePrivacyStatus.xaml.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlManagePrivacyStatus.xaml.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -15,6 +15,11 @@
     public delegate void ClickedDelegate(object sender, RoutedEventArgs e);
 
     /// <summary>
+    /// Event raised when a property is changed on a component in the display state.
+    /// </summary>
+    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
+
+    /// <summary>
     /// Event for when the close button is clicked.
     /// </summary>
     public event ClickedDelegate CloseClick;
@@ -35,6 +40,7 @@
       this.InitializeComponent();
 
       this.displayState = new State();
+      this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.DataContext = this.displayState;
     }
 
@@ -52,7 +58,14 @@
       get { return (this.displayState); }
       set
       {
+        if (this.displayState != null)
+        {
+          this.displayState.PropertyChanged -= DisplayState_PropertyChanged;
+        }
+
         this.displayState = value;
+        this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
+
         this.DataContext = this.displayState;
       }
     }
@@ -64,6 +77,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.PropertyChanged?.Invoke(this, e);
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the close button is pressed.
     /// </summary>
     private void ButtonClose_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormControlOptions.xaml.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlOptions.xaml.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -20,6 +20,11 @@
     public delegate void ClickedDelegate(object sender, RoutedEventArgs e);
 
     /// <summary>
+    /// Event raised when a property is changed on a component in the display state.
+    /// </summary>
+    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
+
+    /// <summary>
     /// Event for when the cancel button is clicked.
     /// </summary>
     public event ClickedDelegate CancelClick;
@@ -45,6 +50,7 @@
       this.InitializeComponent();
 
       this.displayState = new State();
+      this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.DataContext = this.displayState;
 
       this.LoadCredits();
@@ -64,7 +70,14 @@
       get { return (this.displayState); }
       set
       {
+        if (this.displayState != null)
+        {
+          this.displayState.PropertyChanged -= DisplayState_PropertyChanged;
+        }
+
         this.displayState = value;
+        this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
+
         this.DataContext = this.displayState;
       }
     }
@@ -98,6 +111,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.PropertyChanged?.Invoke(this, e);
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the OK button is pressed.
     /// </summary>
     private void ButtonOK_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormControlPrivacyStatus.xaml.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormControlPrivacyStatus.xaml.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -15,6 +15,11 @@
     public delegate void ClickedDelegate(object sender, RoutedEventArgs e);
 
     /// <summary>
+    /// Event raised when a property is changed on a component in the display state.
+    /// </summary>
+    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
+
+    /// <summary>
     /// Event for when the privacy view rating button is clicked.
     /// </summary>
     public event ClickedDelegate PrivacyViewClick;
@@ -35,6 +40,7 @@
       this.InitializeComponent();
 
       this.displayState = new State();
+      this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.DataContext = this.displayState;
     }
 
@@ -52,7 +58,14 @@
       get { return (this.displayState); }
       set
       {
+        if (this.displayState != null)
+        {
+          this.displayState.PropertyChanged -= DisplayState_PropertyChanged;
+        }
+
         this.displayState = value;
+        this.displayState.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
+
         this.DataContext = this.displayState;
       }
     }
@@ -64,6 +77,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.PropertyChanged?.Invoke(this, e);
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the privacy view is clicked.
     /// </summary>
     private void PrivacyViewRating_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormHandshake.Designer.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormHandshake.Designer.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -37,7 +37,7 @@
       this.ElementHostFormControl.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
       this.ElementHostFormControl.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
       this.ElementHostFormControl.Name = "ElementHostFormControl";
-      this.ElementHostFormControl.Size = new System.Drawing.Size(472, 361);
+      this.ElementHostFormControl.Size = new System.Drawing.Size(472, 336);
       this.ElementHostFormControl.TabIndex = 0;
       this.ElementHostFormControl.Child = this.FormControlHandshakeChild;
       // 
@@ -45,7 +45,7 @@
       // 
       this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
       this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
-      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(472, 361);
+      this.ClientSize = new System.Drawing.Size(472, 336);
       this.Controls.Add(this.ElementHostFormControl);
       this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
       this.MaximizeBox = false;
--- a/UI/FormHandshake.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormHandshake.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -20,10 +20,13 @@
     public FormHandshake()
     {
       this.InitializeComponent();
-      this.Text = Properties.Resources.Handshake_FormText;
+
+      this.FormControlHandshakeChild.PropertyChanged += DisplayState_PropertyChanged;
       this.FormControlHandshakeChild.CancelClick += ButtonCancel_Click;
       this.FormControlHandshakeChild.ConfirmClick += ButtonConfirm_Click;
       this.FormControlHandshakeChild.WrongClick += ButtonWrong_Click;
+
+      this.SyncWithDisplayState();
     }
 
     /**************************************************************
@@ -38,7 +41,45 @@
     public FormControlHandshake.State DisplayState
     {
       get { return (this.FormControlHandshakeChild.DisplayState); }
-      set { this.FormControlHandshakeChild.DisplayState = value; }
+      set
+      {
+        this.FormControlHandshakeChild.DisplayState = value;
+        this.SyncWithDisplayState();
+      }
+    }
+
+    /**************************************************************
+     * 
+     * Methods
+     * 
+     *************************************************************/
+
+    /// <summary>
+    /// Updates the form window based on the display state.
+    /// </summary>
+    public void SyncWithDisplayState()
+    {
+      // Form title
+      if (this.FormControlHandshakeChild.DisplayState.Mode == FormControlHandshake.State.HandshakeMode.Standard)
+      {
+        this.Text = Properties.Resources.Handshake_StandardFormText;
+      }
+      else
+      {
+        this.Text = Properties.Resources.Handshake_SyncFormText;
+      }
+
+      // Window height
+      if (this.FormControlHandshakeChild.DisplayState.Mode == FormControlHandshake.State.HandshakeMode.Standard)
+      {
+        this.Height = 400;
+      }
+      else
+      {
+        this.Height = 300;
+      }
+
+      return;
     }
 
     /**************************************************************
@@ -48,6 +89,15 @@
     *************************************************************/
 
     /// <summary>
+    /// Event handler for when a property is changed within the display state.
+    /// </summary>
+    private void DisplayState_PropertyChanged(object sender, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs e)
+    {
+      this.SyncWithDisplayState();
+      return;
+    }
+
+    /// <summary>
     /// Event handler for when the cancel button is clicked to close the form.
     /// </summary>
     private void ButtonCancel_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
--- a/UI/FormRegionPrivacyStatus.cs	Fri Oct 28 18:35:57 2016 +0200
+++ b/UI/FormRegionPrivacyStatus.cs	Mon Oct 31 14:32:21 2016 +0100
@@ -341,6 +341,16 @@
         identities = this.cryptableMailItem.Recipients;
         myIdentity = this.cryptableMailItem.Myself;
 
+        try
+        {
+          myIdentity.Rating = ThisAddIn.PEPEngine.IdentityRating(myIdentity.ToCOMType());
+        }
+        catch (COMException ex)
+        {
+          myIdentity.Rating = pEpRating.pEpRatingUndefined;
+          Log.Warning("GetManagerState: Failed to get myself identity rating, " + ex.ToString());
+        }
+
         // Include the from identity for incoming messages at the beginning
         identity = this.cryptableMailItem.From;
         if ((this.cryptableMailItem.IsIncoming) &&
@@ -384,7 +394,7 @@
             catch (COMException ex)
             {
               partnerIdentity.Rating = pEpRating.pEpRatingUndefined;
-              Log.Warning("GetManagerState: Failed to get identity rating, " + ex.ToString());
+              Log.Warning("GetManagerState: Failed to get partner identity rating, " + ex.ToString());
             }
 
             isMyself = PEPIdentity.GetIsOwnIdentity(partnerIdentity.Address);