Commit ca96921a authored by Hussein's avatar Hussein

Merge branch 'translate' into feature/P4A-953NoDelete

parents 84919f84 8deaba22
......@@ -1022,4 +1022,6 @@
<string name="openpgp_sign_only_disable">Desactivar</string>
<string name="openpgp_enabled_error_back">Atrás</string>
<string name="app_name">p≡p</string>
<string name="app_license">Licenciado bajo la Licencia Apache, Versión 2.0.</string>
<string name="app_copyright_fmt">=== App-specific strings =============================================================</string>
</resources>
\ No newline at end of file
......@@ -1046,4 +1046,6 @@ jusqu\'à <xliff:g id="messages_to_load">%d</xliff:g> de plus</string>
<string name="status_no_background">Sync désactivée - Aucune activité en arrière-plan</string>
<string name="pep_menu_short_trustwords">Afficher les Trustwords court</string>
<string name="pep_menu_long_trustwords">Afficher les Trustwords long</string>
<string name="status_syncing_blocked">Synchronisation bloquée</string>
<string name="status_poll_and_push_disabled">Interroger et pousser désactivé</string>
</resources>
\ No newline at end of file
......@@ -1010,14 +1010,6 @@
<string name="openpgp_inline_ok"/>
<string name="openpgp_inline_disable">Disable</string>
<string name="openpgp_inline_keep_enabled"/>
<string name="apg_deprecated_title"/>
<string name="apg_deprecated_1"/>
<string name="apg_deprecated_2"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_1"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_2"/>
<string name="apg_learn_more"><a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">click here</a> to learn more.</string>
<string name="apg_deprecated_ok"/>
<string name="apg"/>
<string name="no_crypto_provider_see_global"/>
<string name="crypto_no_provider_title"/>
<string name="crypto_no_provider_message"/>
......
......@@ -434,8 +434,8 @@
<string name="move_copy_cannot_copy_unsynced_message"/>
<string name="account_setup_failed_dlg_title"/>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message_fmt"><xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt"><xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt"><xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt"> === App-specific strings ============================================================= </string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt"> === App-specific strings ============================================================= </string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action"/>
<string name="account_setup_failed_dlg_continue_action"/>
<string name="account_settings_push_advanced_title"/>
......@@ -1010,14 +1010,6 @@
<string name="openpgp_inline_ok"/>
<string name="openpgp_inline_disable"/>
<string name="openpgp_inline_keep_enabled"/>
<string name="apg_deprecated_title"/>
<string name="apg_deprecated_1"/>
<string name="apg_deprecated_2"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_1"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_2"/>
<string name="apg_learn_more"><a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">click here</a> to learn more.</string>
<string name="apg_deprecated_ok"/>
<string name="apg"/>
<string name="no_crypto_provider_see_global"/>
<string name="crypto_no_provider_title"/>
<string name="crypto_no_provider_message"/>
......
......@@ -1010,14 +1010,6 @@
<string name="openpgp_inline_ok"/>
<string name="openpgp_inline_disable">Disable</string>
<string name="openpgp_inline_keep_enabled"/>
<string name="apg_deprecated_title"/>
<string name="apg_deprecated_1"/>
<string name="apg_deprecated_2"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_1"/>
<string name="apg_deprecated_bullet_2"/>
<string name="apg_learn_more"><a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">click here</a> to learn more.</string>
<string name="apg_deprecated_ok"/>
<string name="apg"/>
<string name="no_crypto_provider_see_global"/>
<string name="crypto_no_provider_title"/>
<string name="crypto_no_provider_message"/>
......
This diff is collapsed.
......@@ -992,4 +992,5 @@
<string name="error_sign_only_no_encryption">Szyfrowanie nie jest dostępne w trybie sign-only!</string>
<string name="unsigned_text_divider_label">Niepodpisany tekst</string>
<string name="app_name">p≡p</string>
<string name="app_authors">Wyprowadzacze psów K-9, p≡p Security S.A.</string>
</resources>
\ No newline at end of file
......@@ -989,14 +989,6 @@
\nPara lê-lo, você precisa instalar e configurar um aplicativo OpenPGP compatível.</string>
<string name="crypto_no_provider_title">Este email está encriptado</string>
<string name="no_crypto_provider_see_global">Nenhum aplicativo OpenPGP configurado, veja as configurações globais!</string>
<string name="apg">APG</string>
<string name="apg_deprecated_ok">Entendi!</string>
<string name="apg_learn_more">=== App-specific strings =============================================================</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Contém problemas de segurança não corrigidos</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">O desenvolvimento parou no início de 2014</string>
<string name="apg_deprecated_2">Por esse motivo, o suporte ao APG foi removido do K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_1">O APG não é mais mantido!</string>
<string name="apg_deprecated_title">Aviso de descontinuação do APG</string>
<string name="unsigned_text_divider_label">Texto não assinado</string>
<string name="error_sign_only_no_encryption">Criptografia indisponível no modo somente assinatura!</string>
<string name="account_settings_crypto_hide_sign_only_off">Todas as assinaturas serão exibidas</string>
......
......@@ -422,7 +422,7 @@
<string name="move_copy_cannot_copy_unsynced_message">Nemožno skopírovať alebo presunúť správu, ktorá nie je synchronizovaná so serverom</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_title">Nastavenie nemohlo byť dokončené</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_auth_message_fmt">Používateľské meno alebo heslo nie je správne.\n(<xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt">=== App-specific strings =============================================================<xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_certificate_message_fmt">=== App-specific strings =============================================================</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_server_message_fmt">Nie je možné sa pripojiť k serveru.\n(<xliff:g id="error">%s</xliff:g>)</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_edit_details_action">Upraviť podrobnosti</string>
<string name="account_setup_failed_dlg_continue_action">Pokračovať</string>
......@@ -1015,9 +1015,6 @@
<string name="xoauth2_auth_cancelled_by_user">Overenie bolo zrušené</string>
<string name="hello_world">Ahoj svet!</string>
<string name="decrypt_message_explanation">Tento e-mail je zašifrovaný a jeho dešifrovanie môže trvať niekoľko sekúnd. Chceš pokračovať\?</string>
<string name="apg_deprecated_title">Upozornenie na zastaranie APG</string>
<string name="apg_deprecated_2">Z tohto dôvodu bola podpora APG odstránená z K-9 Mail.</string>
<string name="apg_learn_more">=== App-specific strings =============================================================</string>
<string name="no_crypto_provider_see_global">Nie je nakonfigurovaná žiadna aplikácia OpenPGP, pozrite si globálne nastavenia!</string>
<string name="crypto_no_provider_message">Tento e-mail bol šifrovaný pomocou OpenPGP.
\nAk si ju chcete prečítať, musíte si nainštalovať a nakonfigurovať kompatibilnú aplikáciu OpenPGP.</string>
......@@ -1042,11 +1039,6 @@
<string name="account_settings_crypto_hide_sign_only_on">Zobrazia sa iba šifrované podpisy</string>
<string name="account_settings_crypto_hide_sign_only_off">Budú zobrazené všetky podpisy</string>
<string name="unsigned_text_divider_label">Nepodpísaný text</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG už nie je udržiavaný!</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Vývoj sa zastavil začiatkom roku 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Obsahuje neopravené problémy so zabezpečením</string>
<string name="apg_deprecated_ok">Rozumiem!</string>
<string name="apg">APG</string>
<string name="crypto_no_provider_title">Tento e-mail je šifrovaný</string>
<string name="crypto_no_provider_button">Choď do nastavení</string>
<string name="xoauth2_error_contacting_auth_server">Pri kontaktovaní autentifikačného servera sa vyskytla chyba</string>
......
......@@ -248,22 +248,6 @@
<string name="keysync_wizard_waiting_message">Please give us a moment while we sync your devices. This can take a minute or more.</string>
<string name="keysync_wizard_error_message">Something went wrong with syncing the devices. Please try again.</string>
<!-- Group creation -->
<string name="keysync_wizard_create_group_first_message">A second device was detected. We can form a device group to sync all your privacy on both devices. Shall we start synchronizing</string>
<string name="keysync_wizard_group_creation_done_message">We successfully created a device group. All your privacy is now synchronized.</string>
<!-- Group extension -->
<string name="keysync_wizard_add_device_to_existing_group_message">Another device was detected. We can add it to your device group to sync all your privacy on all devices. Shall we start synchronizing?</string>
<string name="keysync_wizard_group_joining_done_message">The device is now member of your device group. All your privacy is now synchronized.</string>
<!-- Key sync dialog button texts -->
<string name="keysync_wizard_action_cancel">Cancel</string>
<string name="keysync_wizard_action_next">Next</string>
<string name="keysync_wizard_action_leave">Leave</string>
<string name="keysync_wizard_action_try_again">Try again</string>
<!-- END Key sync dialog Strings -->
<!-- Key sync dialog Strings -->
<string name="keysync_wizard_handshake_message">Please make sure uou have both devices together so ou can compare the Trustwords on both devices. Are the Trustwords below equal to the Trustwords on the other device?</string>
<string name="keysync_wizard_waiting_message">Please give us a moment while we sync your devices. This can take a minute or more.</string>
<string name="keysync_wizard_error_message">Something went wrong with syncing the devices. Please try again.</string>
<!-- Group creation -->
<string name="keysync_wizard_create_group_first_message">A second device was detected. We can form a device group to sync all your privacy on both devices. Shall we start synchronizing\?</string>
<string name="keysync_wizard_group_creation_done_message">We successfully created a device group. All your privacy is now synchronized.</string>
<!-- Group extension -->
......
......@@ -1012,14 +1012,6 @@
<string name="openpgp_inline_ok">Got it!</string>
<string name="openpgp_inline_disable">Disable</string>
<string name="openpgp_inline_keep_enabled">Keep Enabled</string>
<string name="apg_deprecated_title">APG Deprecation Warning</string>
<string name="apg_deprecated_1">APG is no longer maintained!</string>
<string name="apg_deprecated_2">Because of this, support for APG has been removed from K-9 Mail.</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_1">Development stopped in early 2014</string>
<string name="apg_deprecated_bullet_2">Contains unfixed security issues</string>
<string name="apg_learn_more">You can <a href="https://k9mail.github.io/2017/01/13/Why-APG-is-no-longer-supported.html">click here</a> to learn more.</string>
<string name="apg_deprecated_ok">Got it!</string>
<string name="apg">APG</string>
<string name="no_crypto_provider_see_global">No OpenPGP app configured, see global settings!</string>
<string name="crypto_no_provider_title">This email is encrypted</string>
<string name="crypto_no_provider_message">This email has been encrypted with OpenPGP.\nTo read it, you need to install and configure a compatible OpenPGP App.</string>
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment